Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Training van VCA-surveillanten

Binnen het VCA-examenstelsel is besloten tot het aanbieden van een surveillantentraining met als thema’s “het op een juiste wijze controleren van id-bewijzen” en “hoe om te gaan met intimidatie en geweld bij examens”. Aan deze training wordt medewerking gegeven door het ECID (Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten) en de Politie-academie. Ook de Examenkamer verleent hieraan medewerking omdat het voorkomen van fraude en het op een juiste manier afnemen van examens van cruciaal belang is.

De VCA examens, bedoeld voor de industriële sector en daaraan gerelateerde sectoren, worden centraal gegenereerd door de VCA Examenbank en afgenomen door 21 daartoe geaccrediteerde VCA examencentra. De VCA examencentra zetten voor de afname surveillanten in.

In juni heeft de eerste training met succes plaatsgevonden. Op 6 oktober vindt de tweede training plaats.
In afstemming met de VCA examencentra wordt de verdere behoefte bepaald. In eerste instantie was de training bedoeld als een train de trainer programma, maar vanuit verschillende centra is de vraag gekomen om de training voor alle surveillanten aan te bieden. Het is immers erg moeilijk om de training met gespecialiseerde materialen dan wel de training met rollenspellen intern in de organisatie over te brengen bij de andere surveillanten.

 

Nieuw onder toezicht

 

  • Stichting Certificering Federatie Financieel Planners (FFP)
  • Examenbureau EHCB neemt onder toezicht examens af voor binnenhuisarchitectuur, project-architectuur, interieurstyling en   styling, kleur en vormgeving
  • Praktijkexamens voor de valkeniers uitgevoerd door de Stichting Flora- en Faunawetexamens
xymasterclass