Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

5 miljoenste examendeelnemer

Als kroon op het 25-jarig jubileum is in 2021 een magische grens gepasseerd. De 5 miljoenste kandidaat heeft deelgenomen aan een examen dat is afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Eveneens in dit kroonjaar is de 10.000 deelnemer in het EVC-register ingeschreven. Zowel de Stichting NEVI examens als de Stichting NVC examens waarderen al 25 jaar het onafhankelijk toezicht en de expertise van de Stichting Examenkamer.

Annulering jubileumcongres Stichting Examenkamer

Geacht netwerk, 

Tijdens de Corona persconferentie van het Kabinet op 12 november jl. is aangegeven dat de Corona maatregelen worden aangescherpt. Hoewel het ondanks de aangescherpte maatregelen nog steeds mogelijk was om het jubileumcongres van de Stichting Examenkamer door te laten gaan, hebben de Raad van Toezicht en het Bestuur in gezamenlijkheid besloten om het jubileumcongres van de Stichting Examenkamer op woensdag 17 november alsnog te annuleren. Gezien de huidige omstandigheden is ervoor gekozen om geen enkel risico te nemen - we stellen de gezondheid van u allen voorop en volgen hier het advies van het OMT. 

Wij hopen op een later moment alsnog op feestelijke wijze bij het 25-jarig bestaan van de Stichting Examenkamer samen met u stil te kunnen staan. 

Met vriendelijke groet,
Mede namens de Raad van Toezicht, 

Annie Kempers & Charlotte Lugtenburg
Raad van Bestuur Stichting Examenkamer

ehcb