Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Diploma’s en certificaten

In het kader van de fraudebestrijding is het van belang dat er ook aandacht is voor de uitvoeringsvorm van diploma’s en certificaten.
In dat verband heeft het Bestuur van de Examenkamer besloten om in de norm voor exameninstellingen ook op te nemen dat er bij diploma’s en certificaten enkele echtheidskenmerken opgenomen moeten worden. Hierbij is er een keuze uit zeer uitleen lopende technieken.

Echtheidskenmerken

 1. Complexe bedrukking in lagen:
  a. Verschillende voorstellingen op 1 document, verweven voorstellingen (complex samengesteld door meerdere figuren / tekeningen in elkaar over te laten lopen waardoor het namaken bemoeilijkt wordt);
  b. Bedrukking die bij kopiëren duidelijk maakt dat er sprake is van een kopie;
  c. Deel van de voorstelling of tekst in microprint uitvoeren;
  d. Irisdruk (druktechniek waarbij in de druk gewerkt wordt met in elkaar overlopende kleuren).
 2. (Bewerkt) papier
  a. Watermerk, al dan niet speciaal ontworpen op basis van bijv. het logo;
  b. In papier verwerkte uv-vezels (licht op onder uv-lamp);
  c. Chemische beveiliging (wordt ook gedaan met postzegels);
  d. Zilver of goudfolie (al dan niet verwerkt in bijv. het logo) hetgeen bij kopiëren of bewerken zwart wordt;
  e. Afwijkend papierformaat of afwijkende papiervorm (veelal lastig omdat er dan geen gebruik gemaakt kan worden van standaard printfaciliteiten.
 3. Uniek nummer.
 4. Laserperforatie (het unieke nummer dan wel een standaard tekst of een figuratief element zouden bijv. met een laserperforatie kunnen worden uitgevoerd.

De Vereniging Echt heeft een norm ontwikkeld voor drukkers om het kwaliteitsniveau en de integriteit van het proces te borgen dat nodig is bij het drukken van waardedocumenten, waaronder dus ook diploma’s, certificaten en examenmateriaal. Inmiddels zijn er in Nederland 13 drukkers gecertificeerd die aan de norm voldoen. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.verenigingecht.nl/

 

Training van VCA-surveillanten

Binnen het VCA-examenstelsel is besloten tot het aanbieden van een surveillantentraining met als thema’s “het op een juiste wijze controleren van id-bewijzen” en “hoe om te gaan met intimidatie en geweld bij examens”. Aan deze training wordt medewerking gegeven door het ECID (Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten) en de Politie-academie. Ook de Examenkamer verleent hieraan medewerking omdat het voorkomen van fraude en het op een juiste manier afnemen van examens van cruciaal belang is.

De VCA examens, bedoeld voor de industriële sector en daaraan gerelateerde sectoren, worden centraal gegenereerd door de VCA Examenbank en afgenomen door 21 daartoe geaccrediteerde VCA examencentra. De VCA examencentra zetten voor de afname surveillanten in.

In juni heeft de eerste training met succes plaatsgevonden. Op 6 oktober vindt de tweede training plaats.
In afstemming met de VCA examencentra wordt de verdere behoefte bepaald. In eerste instantie was de training bedoeld als een train de trainer programma, maar vanuit verschillende centra is de vraag gekomen om de training voor alle surveillanten aan te bieden. Het is immers erg moeilijk om de training met gespecialiseerde materialen dan wel de training met rollenspellen intern in de organisatie over te brengen bij de andere surveillanten.

 

VAMEX