Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Onafhankelijke examinering

Het standpunt inzake een onafhankelijke examinering dat de Examenkamer al 13 jaar (sinds de oprichting) huldigt wordt nu ook door anderen en in een internationale context verdergaand geformaliseerd. Dit concept van onafhankelijke examinering zal derhalve voor meerdere beroepsgroepen in Nederland van toepassing verklaard worden.

De nieuwe ISO 17024, de internationale norm voor persoonscertificering, wordt eind 2010 begin 2011 verwacht. De definitieve vaststelling wordt dan een feit. Het bericht is dat er ten opzichte van de voorgaande norm een aanscherping zal plaatsvinden. M.i.v. de nieuwe ISO 17024 is de combinatie van de beroepen "trainer" en "examinator" niet meer mogelijk. De CI's wereldwijd vertegenwoordigd in het ISO 17024 committee en de IAF hebben voldoende redenen gehad/gevonden om voornoemd besluit in de nieuwe ISO 17024 op te nemen. De meest belangrijke overwegingen daarvoor waren:

  • Een trainer anticipeert op vragende blikken en beschouwt het als zijn roeping om kennis over te dragen.
  • Een examinator aanschouwt en waardeert de verrichtingen van een kandidaat aan de hand van een norm en protocol. Het is zijn uitdaging om op ositieve wijze te achterhalen of de getoonde kennis en vaardigheden aansluiten en voldoen aan de toetsnorm. 

Vanuit de Examenkamer zouden wij hier nog aan toe willen voegen dat het de plicht is jegens de markt en het beroepenveld om op een objectief integere wijze tot een adequaat oordeel te komen. Daarbij staat centraal of iemand persoonlijk en individueel de voor een beroep vereiste kennis, vaardigheden en competenties beheerst. De toetsing en beoordeling dienen dan plaats te vinden aan de hand van het toetsingskader met eind- en toetstermen, de toetsmatrijs en de cesuur. Basis daarvoor is het beroeps- of functieprofiel. 

De eis van onafhankelijke examinering en toetsing is in het huidige formele onderwijsbestel vaak nog een moeilijk te bespreken onderwerp. Veel brancheorganisaties vereisen het al geruime tijd. Al meerdere decennia zijn veel gerenommeerde exameninstellingen ontstaan die invulling geven aan die onafhankelijke toetsing. Met het toezicht van de Examenkamer wordt een onafhankelijke kwaliteitsexaminering door dergelijke instellingen geborgd en verzekerd. Het is een wens om met het onderwijs naar de mogelijkheden van een onafhankelijke examinering te gaan kijken. Wellicht brengen deze (internationale) ontwikkelingen een discussie hierover dichterbij.

 

Goedkeuring STODT als EVC aanbieder

maatwerk stodt hengeloIn de afgelopen weken heeft de Stichting Examenkamer als EVC beoordelende instelling een onderzoek uitgevoerd naar het kunnen functioneren van STODT als EVC aanbieder. STODT heeft laten zien op een goede wijze evc-procedures te kunnen uitvoeren en heeft op basis daarvan een goedkeuring gekregen voor vijf kwalificaties, te weten: Kwaliteitscontroleur textiel (MBO-4), Kwaliteitsmedewerker voedingsindustrie (MBO-4), Monteur tester mechatronica (MBO-3), Werkvoorbereider fabricage (MBO-4), Allround verspaner (MBO-3). Op basis van deze goedkeuring is STODT als EVC-aanbieder opgenomen in het EVC register. De goedkeuring loopt tot 28-10-2010. Gedurende dit jaar zal de Stichting Examenkamer steekproefsgewijze toezicht houden bij de uitvoering van EVC-procedures om te kunnen vaststellen of aansluitend een erkenning voor de duur van drie jaar mogelijk is.  

STODT, gevestigd in Hengelo, is een kenniscentrum voor alle vragen over geavanceerde technologie en de juiste bedrijfsvoering in de metaal-, metalelektro- en kunststofindustrie. Dat betreft niet alleen bijscholing van uw medewerkers en advisering over de strategie van uw onderneming maar ook concrete realisering en begeleiding van verbeterprojecten. STODT verzorgt voor u een breed scala aan opleidingen op het gebied van: organisatie en management, CAD/CAM, engineering, verspaning, plaatbewerking, matrijzen, spuitgieten en kunststoffen, montage en onderhoud, besturingstechniek en mechatronica, elektrotechniek en elektronica, montage, onderhoud en veiligheid en P.R.O.F.I. Certificeringen: ISO-9001: 2000. Erkend leerbedrijf en praktijkcentrum Kenteq. CEDEO-Erkenning voor open inschrijvingen. CEDEO-Erkenning voor maatwerkopleidingen.

 

VCA