Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

2 miljoen kandidaten

De Stichting Examenkamer bestaat dit jaar 15 jaar. Opnieuw een memorabel moment.
In deze periode zijn er veel ontwikkelingen geweest. Bij de start van de Examenkamer in 1996 had het toezicht betrekking op de examens van zes particuliere exameninstellingen, nu zijn dat er zestien. Maar daar is het niet bij gebleven. Het toezicht heeft zich ontwikkeld tot een metatoezicht in combinatie met een operationeel toezicht. Naast de exameninstellingen die vaak garant staan voor landelijke examens voor specifieke beroepen of branches wordt er door de Examenkamer op verzoek van branches, de overheid of sectoren ook toezicht uitgevoerd bij examenstelsels. Bij grotere examenstelsels is er veelal sprake van meerdere aanbieders van hetzelfde examen. Voorbeelden van examenstelsels die onder toezicht staan zijn de industrie (VCA, SOG en ATEX), de horeca (leermeesterexamen) en binnenkort ook het REVI stelsel waarvoor een wettelijke richtlijn bestaat en waarbij de examens bedoeld zijn voor het incidentmanagement van hulpverleners langs de weg. Daarnaast is er ook sprake van toezicht voor de financiële sector. Binnen al deze stelsels zijn er 48 partijen actief die van doen hebben met het toezicht van de Examenkamer dat wordt uitgevoerd door gecommitteerden en auditoren.

Daarnaast is de Stichting Examenkamer als EVC beoordelende instelling aangewezen om EVC aanbieders op basis van de EVC code te kunnen beoordelen voor de door de overheid formeel erkende EVC procedures.

In kandidaat gegevens uitgedrukt is er in de afgelopen 15 jaar sprake geweest van meer dan 2 miljoen kandidaten die aan examens en EVC procedures hebben deelgenomen die onder het toezicht van de Stichting Examenkamer hebben plaatsgevonden.

 

Bestuurswijziging

Op 25 augustus jl. is afscheid genomen van Hans Vroon als vertegenwoordiger van de vakcentrale MHP. Het bestuur en de directie waren zeer ingenomen met de door hem ingebrachte expertise, inzet en betrokkenheid in de afgelopen 8 jaar. Hij wordt opgevolgd door Drs. Eddy R. Haket, bestuurder bij de vakcentrale MHP. Hij is econoom en onder meer plaatsvervangend lid van de SER en bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. (Zie voor meer informatie de bestuurspagina);

Eerder dit jaar hebben we afscheid genomen van het bestuurslid Drs. Harry C.W. Gundlach die zich jaren voor de Examenkamer heeft ingezet als expert op het gebied van certificatie en accreditatie. Bestuur en directie hebben zijn expertise, inzet en betrokkenheid zeer gewaardeerd. Tot het bestuur van de Examenkamer is toegetreden Prof. Dr Ir Teun W. Hardjono. Hij startte zijn carrière bij Berenschot en is sinds 1997 hoogleraar kwaliteitsmanagement en certificatie aan de RSM Erasmus University in Rotterdam, vanwege de Raad voor Accreditatie. Daarnaast vervult hij diverse andere functies o.a. het voorzitterschap van de stichting SqEME® en is hij auteur van verschillende boeken. (zie voor meer informatie de bestuurspagina).

VLM