Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Toezicht op examinering onderhoudskundigen vastgoed

sertum

Sertum, het instituut voor onderhoudskundigen vastgoed heeft de Examenkamer
gevraagd het toezicht op een deugdelijke examinering te houden bedoeld voor de
certificaten van de COMOG onderhoudskundigen Vastgoed. COMOG staat voor
Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed.

Sertum is een kennis- en kwaliteitsplatform voor de professional die zich richt op
het in standhouden van vastgoed. Zij beheren verschillende registers van gecertificeerde
vakmensen in dit kader. De werkzaamheden van Sertum worden uitgevoerd onder
toezicht van een onafhankelijke Waarborgcommissie. De inhoud van de examens
wordt getoetst door het onderzoeksinstituut TNO. De examens hebben betrekking op
een kwaliteitsbeleid dat gericht is op het beheer en het onderhoud van het onroerend
goed, de kwaliteit van de advisering, alsmede producten en diensten die in het kader
van het beheer en het onderhoud relevant zijn. COMOG is bedoeld voor gebruikers dan
wel eigenaren van onroerend goed, adviesbureaus, architecten, aannemers en de
bouwmiddelen industrie. Voor de toekomst wordt voorzien dat de bouwvraag verschuift
van nieuwbouw naar werkzaamheden in de bestaande voorraad onroerend goed. 

VCA examens in Suriname


In Suriname is de chemische en petrochemische industrie sterk in opkomst. Om ongevallen
in deze industrieën te voorkomen is het belangrijk de medewerkers goed op te leiden op het gebied
van veiligheid, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. De vraag naar VCA (Veiligheid,
gezondheid, milieu Checklist Aannemers) examens neemt dan ook toe.

Op dinsdag 26 februari tekenden ECABO (uitvoerder VCA Examenbank), PUM
Netherlands senior 
experts (PUM) en DECP bij ECABO in Amersfoort een convenant waarin
zij de samenwerking aangaan 
voor de uitvoering van het toezicht op VCA examinering in
Suriname. Door de samenwerking wordt
de VCA diplomering in Suriname gestimuleerd.

Belang van VCA

De Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), beheerder van het VCA-stelsel, ziet het belang
van het stimuleren van VCA examens in Suriname en heeft zich ingezet om de kosten ten behoeve
van het onafhankelijke toezicht op de VCA examens in Suriname zo laag mogelijk te houden. Met
PUM en DECP is afgesproken dat zij personen uit hun netwerk beschikbaar stellen om uitvoering te
geven aan het toezicht. De toezichthouders worden geïnstrueerd door de Stichting Examenkamer.

De SSVV en Stichting Examenkamer (toezichthouder op de VCA examinering) hebben met
medeondertekening van het convenant hun medewerking toegezegd aan de uitvoering hiervan.

suriname

 

blva