Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

NCP heeft het toezicht van de Examenkamer geaccepteerd

Programma raad van het NCP heeft het toezicht van de Examenkamer geaccepteerd als externe kwaliteitsborgings instrument. Exameninstellingen onder toezicht van de Examenkamer kunnen indien ze in aanmerking willen komen voor een validering van het NLQF voor hun diploma’s volstaan met een beperkte kwaliteitstoets.

Zie voor verder informatie bijgaande link: http://www.nlqf.nl/nieuws/item/10-toezicht-examenkamer-geaccepteerd-voor-beperkte-validiteitstoets.

 

Beoordeling van EVC Rapporten EXKA door DUO

Van: EVC [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: dinsdag 7 mei 2013 16:59
Aan: Secretariaat Examenkamer
Onderwerp: Analyse werkwijze beoordelende organisaties (KMM34256868I66L0KM)

Geachte mevrouw Kempers-Warmerdam,

DUO heeft meerdere malen tijdens overleggen algemene uitspraken gedaan over de gehanteerde werkwijze van beoordelende organisaties en de kwaliteit van de ingediende rapporten. Het verzoek van de beoordelende organisaties is, om een op hun eigen organisatie toegespitste analyse van DUO te ontvangen zodat duidelijk wordt wat de specifieke bevindingen daarvoor zijn. Tijdens het overleg van 12 maart 2013 is afgesproken dat DUO de hiervoor beschreven actie zou gaan uitvoeren. Dit actiepunt is ook opgenomen in de notulen van dit overleg.

Bij deze de bevindingen voor uw organisatie op een rijtje:

De rapporten zijn goed leesbaar, zorgvuldig geformuleerd en inhoudelijk correct. Hierdoor zijn de rapporten door DUO goed te beoordelen.

Er wordt geen herhaling gegeven van de normtekst; de bevindingen worden zorgvuldig uitgewerkt. Er staat beschreven wat er is onderzocht, met wie er is gesproken en wat er in de praktijk naar voren gekomen is.

Ook wordt er bij punten die nog niet beoordeeld hoeven te worden al een eerste aanzet gegeven. Bijvoorbeeld bij punt 3.9 staat hoe een organisatie hiermee bezig is en wat er nog verbeterd kan worden. Vervolgens wordt aangegeven dat dit punt nog niet in dit dossier meegenomen hoeft te worden omdat het een entreetoets betreft. Alhoewel dit voor deze beoordeling niet nodig is, krijgt DUO hierdoor een indruk van hoe er gewerkt wordt en wat er binnen de organisatie speelt.

Kortom: De aandachtspunten die wij hebben genoemd tijdens de bijeenkomst van 12 maart 2013 zijn niet van toepassing op de door u opgestelde rapporten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen door middel van de hieronder vermelde contactgegevens. Met vriendelijke groet,

Afdeling EVC Dienst Uitvoering Onderwijs
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
050-599900 optie 7

 

jacht