Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

ID-Fraude bij examen

Fraudeur bij examen opgepakt

Bij een VCA examen op 4 november jl. is het mogelijk geweest om via een aangifte door de Examenkamer in samenwerking met de politie een persoon staande te houden die door middel van identiteitsfraude aan het VCA examen deelnam. Dit was niet de eerste keer. In samenwerking met VCA Infra en enkele exameninstellingen is vastgesteld dat zeker bij 9 examens er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan, waarbij dezelfde persoon meerdere malen betrokken is geweest. Van al deze gevallen is op verzoek van de SSVV door de Stichting Examenkamer aangifte gedaan bij de politie.

Met de arrestatie van deze persoon is een einde gekomen aan deze onregelmatigheden en wordt er nog verder onderzoek gedaan om de bron te herleiden.

Door de Examenkamer wordt in het kader van het bestrijden van examenfraude risico-based toezicht uitgevoerd. Daarnaast heeft het toezicht dat onaangekondigd steekproefsgewijze plaatsvindt, een preventieve en een stimulerende functie.

Door de id-fraude wordt via valsheid in geschrifte en oplichting geprobeerd exameninstellingen ertoe te bewegen diploma’s uit te geven op naam van kandidaten die niet het examen zelf afleggen en niet aangetoond hebben over de kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om in de petrochemie te kunnen werken. Veiligheid is van wezenlijk belang en om die reden wordt er dan ook veel aandacht gegeven aan het op intelligente wijze combineren van informatie die kan leiden tot het identificeren van examenfraude.

Examenfraude: hulp vanuit onverwachte hoek

Een Engels onderzoek onder studenten (15-18 jaar) waaraan 1210 respondenten hebben deelgenomen (75%) maakt melding van het feit dat 1/3 van de kandidaten toegeeft het afgelopen jaar examenfraude te plegen waarbij de sommige nogal ongebruikelijke methodes worden toegepast. Schokkender is wellicht het feit dat 14% van de kandidaten claimt dat hun docent hen daarbij geholpen heeft.

De volgende methodes worden gemeld:

 • Het inslikken en later weer tevoorschijn toveren van een spiekbriefje;
 • Verstoppen van oortelefoontje;
 • Gebruik van morsecodes;
 • Informatie op onzichtbare lichaamsdelen schrijven: dat kan voorafgaand maar ook tijdens het examen;
 • Telefoon voorzien van hoesje alsof het een calculator is;
 • Vooraf toegang verschaffen tot examen- of toiletruimte: onder tafel spiekbriefje plakken;
 • Spiekbriefje buiten voor raam plakken;
 • Vriend buiten de zaal je informatie laten doorseinen.
 • Inzet van techniek: grafische rekenmachine met info, MP3 met info, telefoon verstopt in toiletruimte, sms berichten/sociale media/smartwatches. 

Suggesties van studenten om hier een halt aan toe te roepen:

 • Meer en beter getrainde surveillanten;
 • Let met name op geschreven teksten op lichaam: met name natuurlijk bij andere kandidaten om te voorkomen dat er voor fraudeurs een bevoorrechte positie ontstaat.
 • Check de toiletgroep zorgvuldig op verborgen spiekbriefjes en telefoons voorafgaande aan het examen;
 • Controleer het geheugen van de grafische rekenmachines;
 • Zorg dat het examen makkelijker wordt en dat docenten beter lesgeven zodat kandidaten minder gemotiveerd/gestimuleerd worden om te spieken;

Strenger straffen.
Als belangrijkste reden voor het spieken wordt genoemd: stress – en met name de druk van ouders (maar vergelijkbaar is natuurlijk ook de druk van werkgevers die willen of moeten werken met aantoonbaar gekwalificeerd personeel) – dat hen aanzet tot het nemen van dergelijke risico’s.

Bewerkt door Annie Kempers
http://www.independent.co.uk/student/student-life/Studies/exam-cheating-most-unusual-methods-used-by-students-in-gcses-a-levels-a7150606.html, artikel van Aftab Ali Student Editor Friday 22 July 2016, gepubliceerd in “Independent”.

IBKI