Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard

Het Nationaal Kenniscentrum EVC biedt erkende EVC-Aanbieders de mogelijkheid een erkenning aan te vragen voor het mogen uitvoeren van EVC-procedures gebaseerd op de Beroeps-Overstijgende Competentiestandaard (BOC). De BOC is ontwikkeld door de Stichting Examenkamer en het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Deze standaard is bedoeld om voor werknemers en werkzoekenden te bepalen over welke generieke competenties men beschikt die van belang zijn in het kader van een mogelijke transfers naar een ander beroep, werk in een andere sector en dergelijke. Voor werkgevers kunnen de resultaten van een dergelijke EVC-procedure van belang zijn omdat het inzicht geeft in de inzetbaarheid van een (potentiële) werknemer.

Gebaseerd op verdere ontwikkelingen en evaluatiegegevens is de standaard geactualiseerd. Met ingang van 2021 is de nieuwe Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard van kracht. EVC-deelnemers die al met de EVC-procedure gestart zijn kunnen nog op basis van de voorgaande standaard worden beoordeeld.

De Ervaringscertificaten die in het kader van een EVC-procedure bij deze standaard worden opgesteld dienen in het register voor Ervaringscertificaten te worden geregistreerd.

Competentiebewijs Arbeidsmarktroute

Op basis van het ervaringscertificaat wordt aan de EVC-deelnemers door het Nationaal Kenniscentrum EVC een Competentiebewijs toegekend. Daarop wordt weergeven over welk Beroeps-Overstijgend-Competentieniveau de kandidaat beschikt, welke competenties erkend zijn en welke competenties nog ontwikkelbaar zijn.

De kosten voor het registreren van het Ervaringscertificaat en het verstrekken van het Competentiebewijs bedragen € 150,-.

Voorlichting

Met een EVC-procedure op basis van de Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard wordt bepaald wat het generieke denk- en werkniveau is van iemand en wat het inzetbaarheidsniveau is van een kandidaat op de arbeidsmarkt.

Het Ervaringscertificaat en het daaraan gekoppelde Competentiebewijs Arbeidsmarktroute is nadrukkelijk bedoeld voor doelstellingen van EVC-deelnemers op de arbeidsmarkt en geeft geen recht op instroom in een formeel onderwijstraject. Het is een op zichzelf staand arbeidsmarktinstrument dat voor dit doel ontwikkeld is en is afgestemd met werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid.

scev