Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
Filter
  • Nieuwe huisstijl

    nieuw logo anigifWellicht is het u al opgevallen dat de Examenkamer met ingang van november een nieuwe huisstijl heeft. Daarbij heeft ook het logo enkele veranderingen ondergaan. Omdat de Examenkamer als merk een positie verworven heeft en de organisatie op basis van het logo een grote mate van herkenbaarheid heeft, is er nadrukkelijk voor gekozen om het woord-/beeldmerk als logo te handhaven. Het is in de nieuwe opzet in de kleuren blauw en rood uitgevoerd.

     

STIBEX