Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Toezicht

Na een zorgvuldige screening van de exameninstellingen met de inzet van auditoren vindt toezicht plaats namens de Examenkamer bij de totstandkoming, het afnemen en verwerken van examens.

>Het toezicht dat steekproefsgewijze en onaangekondigd plaatsvindt, moet het Bestuur van de Stichting Examenkamer een beeld geven of een erkende exameninstelling op een professionele en zorgvuldige wijze de examinering uitvoert in overeenstemming met de Algemene Beginstelen van Behoorlijk Examineren en de bepalingen opgenomen in de examenreglementen. Aan de hand van door Gecommitteerden opgestelde rapporten met bevindingen krijgt het Bestuur van de Examenkamer een beeld van de examens, de examinering en de wijze waarop binnen de exameninstellingen wordt gewerkt.

Toezicht vindt plaats bij alle uitvoeringsvormen van examens en bij EVC procedures. Dus zowel bij schriftelijk uitgevoerde examens, als bij mondelinge examens, voorleesexamens, assessments, maar ook bij beeldschermexamens en praktijkexamens.

Het toezicht op praktijk-gerelateerde examens is alleen mogelijk met de inzet van Gecommitteerden die hun sporen verdiend hebben in dezelfde beroepspraktijk. Gezien de aantallen en soorten examens, alsook de onderwerpen waarop de examens betrekking hebben, heeft de Examenkamer gekozen voor een systeem met vakinhoudelijke gecommitteerden die benoemd worden door het Bestuur van de Examenkamer. Aan de hand van een profiel voor Gecommitteerden worden kandidaten gezocht en geselecteerd. Op dit moment zijn er ongeveer 60 Gecommitteerden actief met het toezicht in de zeer verschillende examenvelden die de Examenkamer onder toezicht heeft.

SVH