Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Norm en toelichting

De Stichting Examenkamer heeft voor het beoordelen van examinerende instellingen die onder het toezicht van de Examenkamer examens willen afnemen, bijgaande norm ontwikkeld die voorzien is van een toelichting.

Deze norm vormt in combinatie met de definiering omtrent de “onafhankelijkheid” en de “Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren” het toetsingskader voor de beoordeling van examinerende instellingen.Examinerende instellingen die zich voor het toezicht willen aanmelden kunnen hiervoor contact opnemen met het bureau van de Examenkamer voor het inplannen van een orienterend gesprek.

EPML