Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

EURES

De Stichting Examenkamer is kennispartner van EURES. Voor een eerste algemene kennismaking zie hierna. Voor een verdere kennismaking zie 'Presentatie EURES, maart 2021'.

Wat doet EURES?

EURES is het Europese portaal voor de internationale beroepsmobiliteit.

EURES is een samenwerkingsnetwerk dat is opgezet om het vrije verkeer van werknemers tussen de 27 EU-lidstaten, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (overgangsperiode tot en met 31-12-2020) te vergemakkelijken. Bij een tekort aan gekwalificeerde medewerkers kunnen mensen uit het buitenland hier belangrijk werk verzetten.

Het netwerk bestaat uit: het Europees Coördinatiebureau, de nationale coördinatiebureaus (in Nederland het UWV), EURES-partners, de geassocieerde EURES-partners en kennispartners.

De partners in het netwerk kunnen openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn, particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, vakbonden, werkgeversorganisaties en andere relevante actoren op de arbeidsmarkt. De partners verstrekken informatie en verlenen plaatsings- en wervingsdiensten aan werkgevers en werkzoekenden, terwijl het Europees Coördinatiebureau en de nationale coördinatiebureaus respectievelijk op Europees en nationaal niveau toezicht houden op de organisatie van de activiteiten.

Daarnaast vervult EURES een belangrijke rol in het verstrekken van specifieke informatie en het vergemakkelijken van plaatsingen ten behoeve werkgevers en grensarbeiders in Europese grensregio's.

Praktisch gezien verleent EURES zijn diensten via zijn portaalsite en via een netwerk van ongeveer 1000 EURES-adviseurs die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers uit heel Europa.


Wat is de rol van Stichting Examen als kennispartner?

Als kennispartner helpen wij werknemers en werkgevers bij het beantwoorden van de vragen over vereiste opleiding en competenties bij het starten van een nieuwe baan of vacature in Nederland, maar ook als mensen met in Nederland verworven competenties in het buitenland aan de slag willen. Voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over wat er in de arbeidsmarkt nodig is aan diploma’s, en certificaten is de Examenkamer als kennispartner dè aangewezen instantie.

 eures logo

scev