Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Welkom bij de Stichting Examenkamer

De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor beroepskwalificerende en functiegerichte examens en voor examens die door het bedrijfsleven als essentieel worden gekenmerkt. Opleiden en examineren zijn twee kanten van dezelfde kennisketen waarbij er echter sprake is van gescheiden verantwoordelijkheden die het nodig maken dat de examinering onafhankelijk plaatsvindt van het opleiden. Nederland bevindt zich niet op een eiland, maar maakt onderdeel uit van een internationale samenleving waarbij regelgeving in toenemende mate door internationale ontwikkelingen wordt bepaald.

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hechten groot belang aan een deugdelijke en goed geborgde EVC procedure en aan Ervaringscertificaten die de verder ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten van werknemers in beeld brengen. Zij hebben de Stichting Examenkamer gevraagd uitvoering te geven aan het ‘Nationaal Kenniscentrum EVC’. Onze opdracht is het om met kwaliteitsborging de betrouwbaarheid van EVC als arbeidsmarktinstrument prominent neer te zetten.

NVBI