Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
xy-masterclass 
WEBSITE
https://www.xymasterclass.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
Met ingang van 1-1-2020 is het toezicht op de examinering van de kraanmachinisten onder de Examenkamer gekomen. XY-Masterclass heeft een overeenkomst met TCVT voor het mogen uitvoeren van de examens. De Examenkamer audit de exameninstelling XY Masterclass en bezoekt in samenspraak met het TCVT-RA onaangekondigd examens.
 OVERIGE INFORMATIE

Machinisten die in Nederland hijswerkzaamheden uitvoeren op een machine met een bedrijfslastmoment van 10 ton of meer, moeten in het bezit zijn van een geldig TCVT-RA Registratie of een TCVT Certificaat voor de desbetreffende machine. Ook buitenlandse machinisten die in Nederland werken, dienen in het bezit te zijn van een dergelijk, geldig certificaat.

Het behalen van een TCVT-certificaat of TCVT-RA registratie zorgt ervoor dat alleen machinisten die bekwaam zijn, hijswerkzaamheden mogen uitvoeren op machines met een bedrijfslastmoment van 10 ton of meer.

Alle machinisten W4-01 t/m W4-07 krijgen een vanuit TCVT-RA (Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie) een Registratie. Deze schema’s zijn wettelijk vastgelegd.

De machinisten voor de Keurmeester, Hijsbegeleider, Aanpikker bouw en KROL vallen onder TCVT (Toezicht Certificatie Verticaal Transport) en ontvangen een Certificaat.

De volgende TCVT-RA-examens worden door XY Masterclass afgenomen:

W4-01:
W4-02/03:
W4-04:
W4-05:
W4-06:
W4-07: 
Machinist Mobiele Kraan
Machinist Funderingsmachine Groot/klein
Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie
Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie
Machinist Torenkraan vast of mobiel
Machinist Verreiker met hijsfunctie 

De volgende TCVT-examens worden door XY Masterclass afgenomen:

W4-08:
W1-02:
W5-02: 
Hijsbegeleider
Keurmeester Hef- en hijsgereedschappen
Machinist KROL

XY Masterclass kan ook alle TCVT en TCVT-RA examens in het Engels of Duits afnemen.

FFP