Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
necv 
WEBSITE
http://www.necv.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
 Met ingang van 1-1-2020 is het toezicht op de examinering van de kraanmachinisten onder de Examenkamer gekomen. NECV heeft een overeenkomst met TCVT voor het mogen uitvoeren van de examens. De Examenkamer audit de exameninstelling NECV en bezoekt in samenspraak met het TCVT-RA onaangekondigd examens.
 OVERIGE INFORMATIE

NECV neemt als door het TCVT-RA geaccrediteerde exameninstelling wettelijke examens af van toekomstige kraanmachinisten, die ingezet kunnen worden als Machinist Hijsmateriaal, op kranen met een toelaatbare belasting >10tonmeter. Alle TCVT-examens worden uitgevoerd volgens de eindtermen die zijn vastgesteld door het Centraal college van Deskundigen van TCVT. Dit betekent dat na de ontvangst van een TCVT-certificaat voldaan is aan de wettelijke voorschriften volgens art. 7.32 arbobesluit en Arboregeling par 7.3.

Theorie- en praktijkexamen
Elk examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte (m.u.v. TCVT W5-02 en TCVT W4-09). Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen. Tijdens het praktijkgedeelte verstrekt de examinator opdrachten die de kandidaten moeten uitvoeren. De examinatoren zijn allen gecertificeerde examinatoren.

Examenlocatie
NECV beschikt over eigen hijsmaterieel en een eigen examenlocatie, voor zowel theorie- als praktijkexamens. Voor het praktijkexamen op een eigen locatie en met inzet van uw eigen materieel is mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat beide voldoen aan de TCVT-eisen. Zo moeten alle instructies, keuringsrapporten en richtlijnen die bij de hijswerktuigen behoren ten tijde van het examen aanwezig zijn.

Onder toezicht van TCVT-RA examineert NECV:

W4-01:
W4-02:
W4-03:
W4-04:
W4-05:
W4-06:
W4-07:
Machinist Mobiele Kraan
Funderingsmachine klein
Funderingsmachine groot
Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie
Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie
Machinist Torenkraan
Machinist Verreiker met Hijsfunctie 

Onder toezicht van TCVT examineert NCEV:

W5-02:
W1-02:
W4-08:
W4-09: 
 Machinist Kraan op Lorry's
TCVT Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap
Hijsbegeleider
Aanpikker Bouw
ooc