Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
tcvttcvtra 
WEBSITE
https://www.tcvt.nl/
https://www.tcvt-ra.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
TCVT-RA

TCVT-RA staat voor Toezicht Certificatie Vertikaal Transport - register administratie. Zij hebben per 01-01-2020 mandaat vanuit SZW gekregen voor het registreren van kandidaten c.q. het uitgeven van registraten TCVT. De registraties door TCVT-RA vinden plaats voor de wettelijk verplichte schema’s.

TCVT
Daarnaast laat TCVT  ook examens afnemen door geaccrediteerde exameninstellingen voor niet wettelijke schema’s.

De Stichting Examenkamer is sinds 1 januari 2020 officieel toezichthouder geworden bij de TCVT-examens en de registratie. De Stichting TCVT is opgericht door de sector verticaal transport om de keuring- en certificatieschema’s te beheren en onderhouden. Dankzij een speciale wetswijziging is het wettelijk systeem van persoonscertificatie voor kraanmachinisten vervangen door een systeem van persoonsregistratie.

De belangrijkste wijziging is dat het toezicht van de Stichting Examenkamer in de plaats is gekomen van dat van de certificerende instellingen. Het toezicht van de Examenkamer richt zich op de examinering bij vier door het TCVT erkende exameninstellingen en de persoonsregistratie uitgevoerd door TCVT-RA. De opdracht voor de Stichting Examenkamer betreffende TCVT-RA omvat het auditen in het kader van het functioneren als eigenaar van het stelsel, met inbegrip van de centrale examencommissie die de itembank beheert, en ook het steekproefsgewijze toezicht op de examinering van de examinatoren.

 OVERIGE INFORMATIE
 
VALIDEE