Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
SJN 
WEBSITE
 www.jachtopleiding.com
 OVERIGE INFORMATIE
De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) ontwikkelt en verzorgt cursussen op het gebied van jacht en faunabeheer.

In 2013 is de Stichting Jachtopleidingen Nederland gestart met de cursus Kennis & Beheer van Reeën. In Nederland komen reeën in alle provincies voor. De cursus is ontwikkeld met het doel niet alleen beginnende maar ook ervaren jagers de benodigde kennis en vaardigheden mee te geven, om op een verantwoorde manier een reeënpopulatie te kunnen beheren. Voor een goed beheer is inzicht nodig in de biologie van het ree, de sociale structuur van de populatie en de voedselstrategie. Daarnaast is deze cursus zeer geschikt voor mensen die gewoon meer willen weten over reeën.

De cursus kan worden afgesloten met een examen bestaande uit een schriftelijk theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Voor deze examens geldt geen wettelijke verplichting. Toch hecht de SJN veel waarde aan het waarborgen en bewaken van de kwaliteit van deze examens. Met ingang van 2013 worden de examens dan ook afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

 

 

 

 STIBEX