Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
scevsertum 
WEBSITE
http://www.scev.nl
http://www.sertum.nl
 INFORMATIE
SCEV -Stichting Comog Examens Vastgoed

De stichting toetst op onafhankelijke wijze met examens de vakkennis van personen op het gebied van het onderhouden en in stand houden van gebouwen en de daartoe behorende installaties in de meest ruime zin.
Kandidaten die het examen met goed gevolg afsluiten geregistreerd kunnen worden in het register van SERTUM.

STIBEX