Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
exapol 
WEBSITE
http://exapol.nl
TAKEN EXAMENKAMER
Exapol examineert vooral voor opleidingen binnen het vakgebied toezicht en handhaving, maar ook voor heel specifieke hieraan gerelateerde opleidingen. Onder meer op het gebied van juridische vakken voor de bank- en verzekeringswereld en fraudebeheersing voor diverse organisaties
Zowel voor de publieke als de private sector is Exapol de examenpartner. Alle examens zijn afgestemd op de beroepspraktijk. Exapol speelt daar voortdurend op in.

Erkenning examen voor de Examensurveillant
Omdat het surveilleren bij examens een vak apart is, heeft Exapol in samenspraak met partners uit het veld specifiek een examen ontwikkeld voor de examensurveillant. Het onafhankelijke examen richt zich op alle toezichthoudende aspecten die verband houden met de uitvoering van de examinering. Daarbij richt het examen zich op de twee aandachtsvelden in het bijzonder: het vaststellen van de juiste identiteit van de deelnemende examenkandidaat en al hetgeen daarmee samenhangt en ook het surveilleren tijdens een examen. Centraal bij dit alles staat fraudebeheersing enerzijds en dienstverlening anderzijds. Ook deze examens zijn door de Examenkamer erkend en worden onder toezicht van de Examenkamer opgesteld en afgenomen door Exapol.

Dit examen is bedoeld voor alle surveillanten en toezichthouders die bij examens betrokken zijn. Het certificaat dat gekoppeld is aan deze kwalificatie is vereist voor surveillanten die worden ingezet op door de Examenkamer gecertificeerde toetslocaties.

svh2