Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
ece 
WEBSITE
https://www.bureau2go.eu/
AANLEIDING, DE BEROEPSSTANDAARD EVC-ASSESSOR

Om de kwaliteit van het erkennen van verworven competenties te versterken heeft het Nationaal Kenniscentrum EVC een profiel EVC-assessor ontwikkeld.

 
De arbeidsmarkt maakt in toenemende mate gebruik van EVC voor kwalificatie van professionals. Een kritische succesfactor is daarbij de kwaliteit van de assessor. Met het vaststellen van het beroepsprofiel is een basis gelegd voor professionalisering en kwaliteitsborging van assessoren. Assessoren kunnen nu, net als andere beroepsgroepen in de arbeidsmarkt, onafhankelijk op hun vakbekwaamheid getoetst worden en zich registreren in een register.

Een EVC-assessor heeft een unieke functie in het EVC-stelsel. De kwaliteit van deze bijzondere EVC-functionaris is opgenomen in de EVC-Kwaliteitscode. Het is de persoon die leerwegonafhankelijk moet vaststellen of een kandidaat voldoet aan beroeps- en of kwalificatie-eisen. Eisen die zijn vastgelegd in de in te zetten standaarden voor EVC-procedures. Het profiel van de EVC-assessor wijkt af van dat van assessoren binnen het onderwijsbestel of bij psychologische adviesbureaus. Dit rechtvaardigt een separaat traject met een apart beroepsregister.

PROCEDURE CERTIFICERING/DIPLOMERING EVC-ASSESSOREN

Iedereen die werkzaam is bij of voor een erkend EVC-Aanbieder kan zich via een certificeringstraject bij Bureau2Go laten registreren in het register van assessoren. Bureau2Go staat voor dat doel onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De certificering is gebaseerd op een toetsingsprocedure.

EVC-assessor word je door met/bij een EVC-Aanbieder te gaan werken als assessor. In de regel zijn dit personen die hun sporen hebben verdiend in een vakgebied waarvoor ze assessor worden en ten minste op het BOC-niveau 6 functioneren. Uitgangspunt is dat de EVC-Aanbieder zelf de assessor opleidt en hem/haar onder begeleiding van een ervaren collega het vak leert. Op basis van deze praktijkervaring is de assessor startbekwaam. Een Beoordelende Organisatie toetst de in het traject de opleiding en kwalificatie.

Vakbekwame EVC-assessoren kunnen zich bij Bureau2Go aanmelden voor een persoonlijke certificering. Via Bureau2Go kunnen EVC-assessoren zich laten registeren als vakbekwaam EVC-assessor. De vakbekwame EVC-assessor kan zich vervolgens in de beroepsgroep van assessoren door ontwikkelen naar vakvolwassen EVC-assessor.

De assessor doorloopt een begeleid certificeringstraject dat binnen zes maanden na aanmelden moet zijn afgerond.

Begeleid certificeringstraject

De assessor wordt door Bureau2Go in de gelegenheid gesteld om een e-Portfolio te vullen met beroepsproducten. Instructie daarvoor omvat drie 3 dagdelen:

Dagdeel 1: competentiebegrip, rol van de assessor, fasen van het assessmentgesprek, e-Portfolio instructie.

Dagdeel 2: schrijven van een vaktechnisch en beroepsoverstijgend rapport, standaarden voor EVC en niveaus in standaarden, vormen van een reflectiegroep van assessoren, uitwisselen beroepsproducten, professionele feedback geven en ontvangen, ontdekken van persoonlijke kwaliteiten.

Dagdeel 3: ervaringen met reflectiegroep en professionele feedback delen, schrijven van een persoonlijk reflectieverslag, vullen e-Portfolio.

Op basis van cv, verklaring, e-Portfolio en het reflectieverslag voeren twee assessoren van Bureau2Go een assessmentgesprek. Dit toetsingstraject staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

Na een voldoende beoordeeld assessment ontvangt de assessor het certificaat ‘Vakbekwaam EVC-assessor’. Dat certificaat geeft haar/hem toegang tot het register van EVC-assessoren voor de duur van drie jaar.

Het beroepsregister EVC-assessoren

De certificering van vakbekwame EVC-assessoren (diplomering met een beperkte duur) heeft een looptijd van drie jaar. In die periode neemt de assessor actief deel intervisienetwerk en assessorenbijeenkomsten. Tevens is de gecertificeerde assessor in die rol ten minste eenmaal per jaar beschikbaar bij een assessment van een te certificeren assessor.

Gecertificeerde EVC-assessoren komen te staan in een openbaar assessorenregister: Bij de registratie staat vermeld voor welke domeinen ze optreden.

  • Daarmee kan de EVC-Aanbieder aantonen dat hij met vakbekwame assessoren werkt.
  • Voor Beoordelende Organisaties betekent dat zij bij de beoordeling van de EVC-Aanbieder op het werk van deze assessoren hun inspanningen kunnen verminderen.
  • Ze zijn in het register vindbaar op beroepscertificeringskenmerken.

Op deze wijze kan een EVC-Aanbieder altijd over gekwalificeerde assessoren beschikken.

In het kader van de continuering van registratie na drie jaar toont een EVC-assessor aan dat hij in een domein actief is geweest en als assessor:

  • ten minste vijf EVC-procedures per jaar uitvoert via een of meer erkende EVC-aanbieders,
  • deel uitmaakt van een intervisienetwerk,
  • actief heeft bijgedragen aan de organisatie van assessorenbijeenkomsten en
  • assessor is geweest in het EVC-assessment van nieuwe collega’s.
 
svh2