Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

vamex 

Per 1-1-2020 worden de examens voor het Klein Vaarbewijs 1 & 2 afgenomen door het CBR, en niet langer door VAMEX. 

Voor vragen inzake het Vaarbewijs kunt u contact opnemen met het CBR op telefoonnummer:  088-2277700. 

WEBSITE
 http://www.vamex.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
De Stichting VAMEX is door de Minister aangewezen voor de uitvoering van de examens klein vaarbewijs onder de voorwaarde dat de examinering wordt uitgevoerd onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De Examenkamer is verantwoordelijk voor het metatoezicht en het operationele toezicht. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de bevindingen.

Met de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet per 1 juli 2009 is er een nieuw vaarbewijs bijgekomen. Tussen het Groot- en het Klein Vaarbewijs in, is er nu ook een Beperkt Groot Vaarbewijs. Het Beperkt Groot Vaarbewijs is verplicht voor hen die met schepen van 25 tot 40 meter lengte willen varen en kan onder meer behaald worden via het examen CWO Groot Motorschip dat wordt afgenomen door de Stichting VAMEX. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Ook deze examens van de VAMEX staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Kandidaten die dit examen met goed gevolg afleggen kunnen een Groot Pleziervaartbewijs aanvragen. 

 OVERIGE INFORMATIE
 De Stichting VAMEX is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 aangewezen als de enige exameninstelling voor het maken en afnemen van de examens klein vaarbewijs. De beschikking kent een aantal voorwaarden om zowel de kwaliteit en de integriteit van de examinering als het toezicht op de examenstructuur als geheel veilig te stellen.

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Examenkamer in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de examenprogramma’s inzake de vaarbewijzen van de KLPD Waterpolitie Dordrecht en  van de Defensie Vaarschool (DVS) / Nederlands-Belgische Operationele School. Op basis van de bevindingen heeft de overheid besloten om de kandidaten in het bezit van dergelijke diploma’s het recht te geven op het klein vaarbewijs.

Aan de examens klein vaarbewijs, die landelijk worden afgenomen, nemen op jaarbasis meer dan 20.000 kandidaten deel. De examens worden flexibel gedurende meerdere dagen per week via het beeldscherm afgenomen op een viertal locaties in het land (Dordrecht, Hoofddorp, Zwolle en Nieuwegein).

 

 

VALIDEE