Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
vcavcu 
WEBSITE
 http://www.vca.nl
TAKEN EXAMENKAMER
 Op verzoek van de SSVV voert de Stichting Examenkamer het toezicht uit bij de examinering die wordt uitgevoerd door de erkende VCA examencentra.

Het toezicht heeft betrekking op de volgende examens: 

  • BVCA
  • VOL-VCA
  • VIL-VCU

VCA/VCU Diploma’s en SOG certificaten zijn te verifieren via het Centraal Diploma Register VCA

 OVERIGE INFORMATIE
De SSVV, Stichting Samenwerken voor Veiligheid heeft in het kader van het VCA systeem het VCA examenstelsel ontwikkeld.

Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende.

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico's. Goede opleidingen en gedegen instructies, met name bij risicovol werk, zijn dus van groot belang bij het voorkomen van ongevallen en incidenten. Daarom wordt in de checklist hoofdstuk 3 nadrukkelijk aandacht besteed aan opleiding en instructies en de aantoonbaarheid van vereiste veiligheidskwalificaties van operationele medewerkers, hun leidinggevenden en de aangestelde VGM-functionarissen.

Voor nadere informatie over de veiligheidsexamens en de exameninstellingen die de examinering uitvoeren verwijzen wij naar de website van de VCA Examenbank.

IN DE PERS
“Inzet van leerlingen en stagiaires”.

Het is altijd van belang leerlingen en stagiaires goed te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden. Bij hoogrisicovolle taken is naast het SOG certificaat voor het werken met een heftruck ook het beschikken over een rijbewijs verplicht.

Wij gaan er van uit dat u door de bij ons gevolgde cursus V.C.A. basisveiligheid, dusdanig op de hoogte was van de veiligheidsvoorwaarden in ons bedrijf dat wij uw werkwijze niet kunnen toestaan. .... De arbeidsovereenkomst bepaalt dat hij verplicht is een jaar na het examen in dienst van [partij Y] te blijven. Als hij de dienstbetrekking eerder beëindigt, is hij schadeplichtig. Omdat [partij X] de arbeidsovereenkomst niet heeft beëindigd, is hij niet schadeplichtig ...
 

 

cinses