Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
validee 
WEBSITE
http://www.validee.nl
INFORMATIE
VALIDEE examens & consult biedt full-service diensten aan op het gebied van examinering en certificering. VALIDEE adviseert, ontwikkelt, richt in en voert uit.

VALIDEE werkt aan een optimalisatie en de hoogste kwaliteit van haar producten en dienstverlening. Alle diensten worden ondersteund door diverse web-based applicaties, die samen met vaste partners continu doorontwikkeld worden.

Onafhankelijkheid is een belangrijke term waaraan VALIDEE zich verbindt. Opleiding, certificering en examinering zien zij als 3 componenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar wel op zichzelf moeten staan en onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd.

Medewerkers van VALIDEE hebben ruime ervaring in het adviseren en ontwikkelen van examen- en certificeringstelsels voor het objectief en onafhankelijk meten en valideren van competenties en vaardigheden. Zij zorgen voor een duidelijke communicatie en overdracht van de beoordeling en toetsing. Samen met partners en klanten is Validee continu bezig om diverse innovatieve oplossingen te zoeken en te ontwikkelen die bijdragen aan de ondersteuning van certificerings- en examineringstrajecten.

VALIDEE ontwikkelt en bouwt examen- en certificeringstrajecten in samenspraak met deskundigen. Als examenbureau regelt VALIDEE alles vanaf de aanmelding tot het versturen van een certificaat of diploma.

VALIDEE is door Stichting Veilige Haven gevraagd als examenbureau voor het VCH (Veiligheidscertificaat Havens). Zij regelt alles m.b.t. de examens en beheert het VCH register.

 

   
Overige Informatie:
VALIDEE