Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
sog 
WEBSITE
http://www.vcainfra.nl/
TAKEN EXAMENKAMER

Op verzoek van de SSVV houdt de Examenkamer het toezicht op de examens voor de incidenteel uit te voeren hoogrisicovolle taken. Het gaat hierbij om de volgende kwalificaties:

• Werken met een vorkheftruck
• Werken met een statische boom hoogwerker (categorie 1B)
• Werken met een mobiele vertikale hoogwerker (categorie 3A)
• Werken met een mobiele boomhoogwerker (catgeorie 3B)
• Werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen
• Werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen en hoogwerken
• Werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen
• Veilig verplaatsen met lasten
• Werken met twin ferrule fittingen
• Werken als buitenwacht (mangatwacht)
• Gasmeten
• Werken met onafhankelijke adembescherming
• Werken aan flensverbindingen
• Werken aan flensverbindingen volgens protocol

In dit stelsel zijn door de SSVV 9 examencentra erkend (SRTV-erkend exmencentrum) die de examinering mogen uitvoeren en erkende diploma's mogen verstrekken onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

VCA/VCU Diploma’s en SOG diploma's zijn te verifieren via het Centraal Diploma Register VCA.

 OVERIGE INFORMATIE
De SSVV, Stichting Samenwerken voor Veiligheid heeft in het kader van het VCA systeem het SOG examenstelsel ontwikkeld.

SOG is bedoeld voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werken uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven. Deze medewerkers moeten in het kader van vraag 3.4 van de VCA systeem 2004/04 voldoen aan de in de Gids gestelde opleidingseisen, als voorwaarde voor het verwerven en/of behouden van het VCA* van VCA** diploma van hun werkgever, indien dit bedrijf werkt voor opdrachtgevers in bovengenoemde branches.

Voor een overzicht van de SOG examencentra wordt verwezen naar de website van de VCA Examenbank.

IN DE PERS
“Inzet van leerlingen en stagiaires”.

Het is altijd van belang leerlingen en stagiaires goed te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden. Bij hoogrisicovolle taken is naast het SOG diploma voor het werken met een heftruck ook het beschikken over een rijbewijs verplicht.

Wij gaan er van uit dat u door de bij ons gevolgde cursus V.C.A. basisveiligheid, dusdanig op de hoogte was van de veiligheidsvoorwaarden in ons bedrijf dat wij uw werkwijze niet kunnen toestaan. .... De arbeidsovereenkomst bepaalt dat hij verplicht is een jaar na het examen in dienst van [partij Y] te blijven. Als hij de dienstbetrekking eerder beëindigt, is hij schadeplichtig. Omdat [partij X] de arbeidsovereenkomst niet heeft beëindigd, is hij niet schadeplichtig ...

 

 

FFP