Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
martechvalidee 
WEBSITE
http://www.martechopleidingen.nl/
http://validee.nl/
 INFORMATIE
Martech Bedrijfsopleidingen is een professionele aanbieder van industriële opleidingen. In samenspraak met grote afvalverwerkende industrieën is in verband met het geconstateerde gebrek aan kennis en vaardigheden in de praktijk en wegens het ontbreken van een adequaat programma door Martech Bedrijfsopleidingen in de afgelopen tijd de kwalificatie ontwikkeld voor ‘Energie Productie Techniek (EPT)’. Martech beschikt over jarenlange ervaring en expertise op het gebied van energietechniek en energietechnische installaties.

Het was Ad de Koster van Martech Bedrijfsopleidingen op enig moment opgevallen dat in afval gestookte ketels de algemeen voor geldig gehouden verbrandingsprincipes met betrekking tot de thermodynamische grondslagen, en die in het onderwijs nog steeds werden gepresenteerd, niet langer één op één meer toepasbaar waren. Hoe kon het dat de praktijk niet langer centraal stond in het onderwijs als het op dit onderwerp aankwam? Ooit was al het onderwijs praktisch ingericht en op empirie gestoeld; geleidelijk werd echter het onderwijs steeds meer gebaseerd op een theoretische basis. Veel praktijkmensen hadden het onderwijs verlaten en in het onderwijs werden nog steeds de oude theorieën en principes in lessen gepresenteerd. Het gebrek aan actuele praktijkervaring zeker ook bij docenten leidde ertoe dat het onderwijs en de praktijk niet meer op elkaar aansloten. Ook ontbrak het in het onderwijs omtrent dit onderwerp aan nieuw lesmateriaal.

Ad de Koster is al vanaf 1997 met dit onderwerp bezig. Na de eerste publicatie “Rookgasreinigingssystemen”, volgde er jaarlijks een bijgewerkte reeks over de volgende onderwerpen:

 • Basischemie voor de afvalverbranding
 • Thermodynamica theorie en toepassing
 • Stoomketels op maat AVR Rozenburg
 • Introductiecursus AVR R&E Rozenburg
 • Dioxinen en Furanen
 • Rookgasreiniging op maat Twence
 • Energietechniek op maat Twence
 • Verbrandingstechniek op maat Twence
 • Introductiecursus AVR Chemie
 • Hydrauliek en pneumatiek
 • Afvalverbranding BE
 • Afvalverbranding CE
 • Stoomketels op maat AEB
 • Stoomketels in de Afvalverbranding
 • Stoomturbines op maat AVR Rotterdam
 • Koel en vriestechniek
 • Ketelberekeningen
 • Dieselmotoren
 • Stoomtechniek
 • Afvalgestookte Stoomketels
 • Stoomketels
 • Energietechniek Stoomturbines

Al deze ervaring is inmiddels verwerkt in de in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelde kwalificatie ‘Energie Productie Techniek (EPT)’ en het daarbij horende opleidingsmateriaal. De kwalificatie betreft een 7 tal modules die bij elkaar alle aspecten van de kwalificatie omvatten en waarbij de kandidaten ten aanzien van het uitstroomprofiel de keuze hebben uit de module stoomtechniek dan wel de module thermomechanica.

Validee examens & consult verzorgt in opdracht van Martech Bedrijfsopleidingen voor deze kwalificatie de onafhankelijke examens en de examinering. Juist hierin ligt de kracht. Validee werkt met een kantoorbemensing, toetsconstructeurs en een examencommissie die jarenlange ervaring heeft op het gebied examineren en op het gebied van de examinering van CE-Opleidingen, de voorloper van de huidige EPT kwalificatie.

De EPT kwalificatie wordt onder toezicht van de Stichting Examenkamer uitgevoerd.

FFP