Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
spo 
WEBSITE
http://www.spo.nl
INFORMATIE
Examens SPO per 1 september 2010 onder toezicht van de Examenkamer
Met het instellen van een aparte examencommissie zette SPO begin 2009 een belangrijke stap in de richting van een onafhankelijke en objectieve toetsing. Dit jaar gaat de lat nog een flink stuk hoger. De Stichting Examenkamer, een extern, onafhankelijk toezichthoudend instituut, gaat vanaf juni de kwaliteit van de SPO-examens en de examinering bewaken. Annie Kempers, directeur van de Examenkamer, legt uit wat de voordelen zijn voor kandidaten en de branche als geheel.

Wat doet de Examenkamer precies?
‘Iedere beroeps- of brancheorganisatie wil natuurlijk dat er deugdelijk geëxamineerd wordt. Alleen dan weet je zeker dat als een kandidaat met een bepaald diploma bij je aanklopt, hij of zij ook echt over de vereiste kennis of vaardigheden beschikt. Als Examenkamer houden we, op verzoek, onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van beroepskwalificerende en functiegerichte examens. Hierdoor wordt feitelijk de waarde van de diploma’s geborgd.’

Maar waarom zou je die kwaliteitsbewaking willen uitbesteden? Als opleidingsinstituut kun je toch ook zelf zorg dragen voor deugdelijke examens?
‘In theorie wel, maar in de praktijk kunnen er allerhande spanningsvelden optreden. De meeste opleiders moeten concurreren en daar kan een zekere druk van uitgaan om zoveel mensen over de eindstreep te trekken. Of neem de docent die zelf de toets maakt: die zal dus alleen toetsen aan wat hij zijn cursisten daadwerkelijk geleerd heeft. De vraag is natuurlijk of dit wel alle relevante stof was die voor de functie nodig is. Zo zijn er meerdere redenen waarom het uiterst zinvol is om verantwoordelijkheden tussen opleiden en examineren functioneel te scheiden.’

Enerzijds de opleider, anderzijds de examinator…
‘Precies, op die manier creëer je een Chinese Wall. Dit betekent natuurlijk niet dat wij voor SPO de examens gaan maken. Wat wij wel doen is heel zorgvuldig bewaken of de examencommissie van SPO op onafhankelijke wijze haar werk doet en kan doen. Zo houden we toezicht op de kwaliteit van examens binnen SPO.’

Staat dit toezicht gelijk aan een kwaliteitsgarantie?
‘Ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke reden waarom SPO ons heeft gevraagd. Door het onafhankelijke toezicht van de Examenkamer is de waarde van een SPO diploma en de rechtszekerheid voor de kandidaat feitelijk gegarandeerd. Zowel voor de branche als voor de individuele deelnemers is dit een interessant gegeven. De kredietcrisis heeft het belang nog eens vergroot. Er is een duidelijke roep naar verscherpt toezicht. We moeten steeds meer verantwoording afleggen over ons doen en laten. Een ander aspect van kwaliteitsgarantie is dat veel bedrijven moeten aantonen dat ze beschikken over vakbekwaam personeel.’

Alwaar onafhankelijk toezicht op examinering in voorziet…
‘Door die externe legitimering sta je sterk, dat mag duidelijk zijn. SPO had al een prima product, maar door te kiezen voor onafhankelijke examinering worden de procedures objectiever en dat draagt bij aan een verbetering van het eindproduct. Voor de cursisten komt er als voordeel bij dat ze een beroepsprocedure bij de examenkamer kunnen starten als ze het niet eens zijn met een beoordeling of het functioneren van SPO. De Examenkamer heeft een onafhankelijk college van beroep.’

Kort samengevat: winst op alle fronten.
‘Zowel de cursisten, de branche, als SPO, worden hier beter van. Het is een logisch gevolg van voortschrijdende professionalisering. In elk vakgebied ontstaat dan op enig moment, ook vanuit de markt, behoefte aan een onafhankelijke toetsing van kwaliteit. Dat is waar de Examenkamer vanaf nu voor SPO op toeziet.’
Door: Hedde Meima

Categorie C wat betreft onafhankelijkheid
SPO heeft ervoor gekozen om zich zodanig te organiseren dat SPO als examinerende instelling voldoet aan de categorie C in mate van onafhankelijkheid 

ooc