Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
nvvb pa 
WEBSITE
https://publieksacademie.gemeente.nl/
INFORMATIE
De NVVB heeft een leidende rol als onder andere examenorganisatie binnen de publieke dienstverlening. Dit doet de NVVB vanuit de PublieksAcademie, een opleidings- en examenomgeving voor medewerkers in de publieke dienstverlener. De NVVB is verantwoordelijk voor de examens van alle modules binnen deze PublieksAcademie.
De Examenkamer voert periodieke controles uit en houdt toezicht op de examenorganisatie en de examinering, de bijbehorende kwaliteitscriteria en processen. De NVVB laat daarmee zien dat ze voldoet aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren zoals opgesteld, ontwikkeld en gehanteerd worden door de Examenkamer.
Diverse examens op mbo-4 - en hbo-niveau kunnen het hele jaar door worden afgenomen op tal van examenafnamelocaties door het land. Alle informatie over examens vindt u op de website van de PublieksAcademie (publieksacademie.gemeente.nl).
EPML