Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
ffp 
WEBSITE
http://www.ffp.nl
ORGANISATIE
De Federatie Financieel Planners is opgericht in 1996 en stelt zich
onder meer tot doel het bevorderen en in stand houden van de
kwaliteit van het beroep van financieel planners, zodat de financiële
planning zich op een maatschappelijke en vakinhoudelijk verantwoorde
wijze kan ontwikkelen ter bescherming van de belangen
van de consument. De FFP kent een vereniging, die o.a. de belangenbehartiging
en profilering van de leden, positionering etc. verzorgt
en een stichting, die belast is met het FFP-examen, het register
van gecertificeerd financieel planners (FFP’ers), de Gedragscode FFP,
de permanente educatie van de FFP’ers, het toezicht op de naleving
van de certificeringvereisten.De SVH examens Leermeester Theorie, Portfolio en Coachen en Begeleiden staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer.
 MISSIE:
Het vakgebied van een FFP’er is breed en centraal staat de integratievebenadering van de vakgebieden:
  • Belastingen;
  • Recht;
  • Pensioenen, Sociale Zekerheid en Verzekeringen;
  • Sparen, Beleggen en Financieringen.

Daarnaast is er het praktijkvak Integratieve Casuistiekbehandeling. Het kennisniveau is HBO/ HBO+
en de kennisvereisten zijn vastgelegd in de Leerdoelen FFP. FFP’ers
onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en
ervaring. Na toelating tot het register mogen zij het FFP-keurmerk
en de FFP-titel dragen. Gedurende de certificering wordt de kennis
bijgehouden door permanente educatie. Er zijn ruim 3.000 gecertificeerde
financieel planners in Nederland.

PRODUCTEN / DIENSTEN:
Een integraal advies centraal staat. Het examen wordt tweemaal per
jaar gehouden en staat open voor een ieder. In de afgelopen jaren
bedroeg het aantal deelnemers 800 – 1.000. Het slagingspercentage
ligt rond 25 - 30%.
 GEGEVENS:
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website:
http://www.ffp.nl/.Via deze site kan ook worden gecontroleerd of iemand is
gecertificeerd en kan via de postcode check gezocht worden naar
een FFP’er in de buurt van een consument.
FFP (vereniging en stichting)
Postbus 12
3740 DB BAARN
info @ffp.nl

 

 

 

STIBEX