Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
svmnivo 
WEBSITE
http://www.svmnivo.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
Er is na wederzijds overleg besloten dat met ingang van 1 januari 2010 de WOZ examens van SVMNIVO niet langer meer onder het toezicht van de Stichting Examenkamer worden afgenomen. 
Vastgoedcert heeft als certificerende instelling voor de vastgoedsector in dit verband besloten dat ook de WOZ examens onderdeel zijn geworden van het persoonscertificatietraject waarvoor een andere instelling verantwoordelijkheid draagt. 
Overigens is het volgens de Waarderingskamer, verantwoordelijk voor de uitvoering van het wettelijke kader dat met de Wet Onroerende Zaken van doen heeft, niet noodzakelijk/verplicht dat kandidaten die deelnemen aan de WOZ examens zich ook aanmelden voor het traject van persoonscertificatie.

Vooralsnog betekent het voorgaande wel dat met de beëindiging van het toezicht van de zijde van de Examenkamer voor de WOZ examens van SVMNIVO, kandidaten die deelnemen aan de WOZ examens van deze exameninstelling vanaf 1 januari 2010 niet langer meer een beroep kunnen doen op de beroepsprocedure van de Stichting Examenkamer.

NFO

ooc