Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
atex 
WEBSITE
http://www.stichtingatex.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
Op verzoek van de Stichting ATEX houdt de Examenkamer in het kader van de explosieveiligheid het toezicht op de volgende examens:
  • ATEX-Basis
  • ATEX-Engineer
  • ATEX-Deskundige
 OVERIGE INFORMATIE
In de afgelopen jaren is veel maatschappelijke en persoonlijke schade ontstaan door gas- of stofexplosies. Deze hadden waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als het gevaar door ontwerpers en gebruikers van installaties was onderkend. Daarvoor is door de wetgevers op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen de ATEX 95 voor ontwerpers en de ATEX 137 voor gebruikers ontwikkeld.

De ATEX Richtlijn is van toepassing op arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan. Kort gezegd is een explosieve atmosfeer een mengsel van zuurstof en een brandbare stof (bijvoorbeeld gassen, dampen of stof) in een bepaalde verhouding. Deze verhouding is zodanig dat het mengsel kan ontbranden en waarbij de verbranding zich na ontsteking tot het gehele mengsel uitbreidt. Hiervoor is een ontstekingsbron nodig zoals mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit.

cinses