Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
nima 
NIET MEER ONDER TOEZICHT SINDS
1 Januari 2015
WEBSITE
http://www.nima.nl/ 
TAKEN EXAMENKAMER
de NIMA-Examen neemt examens af die door het NIMA allemaal onder toezicht van de Stichting Examenkamer worden vormgegeven, uitgevoerd en beoordeeld.
 OVERIGE INFORMATIE
Het NIMA geeft als centrum voor marktgericht ondernemen antwoord op de vraag op welke manier marketing succesvol in de praktijk kan worden gebracht. Als brancheorganisaties is het NIMA in 1972 van start gegaan met het ontwikkelen van examens die normstellend zijn geworden voor marketingonderwijs in Nederland. Het NIMA verzorgt zelf geen opleidingen, maar de NIMA-Examen bv neemt jaarlijks als onafhankelijke exameninstelling ongeveer 10.000 examens af die door het NIMA allemaal onder toezicht van de Stichting Examenkamer worden vormgegeven, uitgevoerd en beoordeeld. Het NIMA werkt voor een aantal gespecialiseerde examens samen met andere beroeps- en brancheorganisaties. De huidige examens worden in een modulaire structuur aangeboden waardoor kandidaten op verschillende examenniveaus keuzes kunnen maken voor specialisaties die passen bij de eigen beroepspraktijk. Ook combinaties van verschillende examenlijnen behoren tot de mogelijkheden. Op verzoek van opleiders en met goedvinden van het Ministerie van Economische Zaken is het NIMA in 1995 met de landelijke PR/Communicatie-examens van start gegaan. EMC, the European Marketing Confederation waarin het NIMA samen met 18 Europese landen participeert, heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een internationaal accreditatiesysteem voor de examenprogramma’s op het gebied van marketing, sales en communicatie. In dat verband zijn de examenprogramma’s van het NIMA als eerste Europese organisatie geaccrediteerd en ten opzichte van het internationale Kwalificatie Framewerk voor beroepskwalificerende examenprogramma’s gepositioneerd.

Erkende diploma's:

Marketing-examenlijn:

 • NIMA-MO (MBO niveau)
 • NIMA-A, (MBO+ niveau / EQF 5)
 • NIMA-B, naast generieke marketing is er specialisatiemodule BM-B (HBO niveau / EQF 6)
 • NIMA-C (Academisch niveau / EQF 7)

Marketingonderzoek en Informatiemanagement onder auspiciën van de Stichting Marktonderzoekassociatie

 • NIMA-MIM-B (HBO niveau)
 • NIMA-Sensorisch onderzoeker - A (MBO niveau)
 • NIMA Sensorisch onderzoeker - B (HBO-niveau)

Sales examenlijn onder auspiciën van de SMA

 • NIMA-Sales A (MBO niveau / EQF 4)
  NIMA-Sales B (MBO+ niveau / EQF 5)

Communicatie

 • NIMA Communicatie-A (MBO+ niveau / EQF 4)
  NIMA Interne- en Concern-Communicatie-B en NIMA Marketingcommunicatie-B (HBO niveau / EQF 5)

 

ANWB revi