Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Beroepschriften

Indien een examenkandidaat aan een examen heeft deelgenomen en het niet eens is met de gang van zaken of de beoordeling van zijn of haar examenwerk dan kan bij de exameninstelling in eerste instantie een inhoudelijk bezwaar of een procedurele klacht worden ingediend. Is een kandidaat het met de afhandeling van het bezwaar of de klacht door de exameninstelling niet eens, dan kan gebruik gemaakt worden van de beroepsprocedure van de Examenkamer. De procedure is aan te vragen bij de Stichting Examenkamer.

Bij beroepschriften van examenkandidaten die betrekking hebben op vakinhoudelijke elementen wordt door de Examenkamer aan de vakinhoudelijke Gecommitteerden gevraagd vanuit hun bevindingen en ervaringen het College van Beroep van de Stichting Examenkamer advies te geven betreffende de inhoud van het beroepschrift, waarna het College van Beroep tot een uiteindelijke beslissing komt.

Bij de beslissing van het College van Beroep vormen in eerste instantie eventueel bestaande wettelijke regelingen het toetsingskader en dan de examenreglementen in combinatie met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren.

Voor meer informatie kunt u onderstaande artikelen downloaden:

EPML