Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Examenfraudeurs strafrechtelijk vervolgd II

Apeldoorn, 17 mei 2014, Stichting Examenkamer/Annie Kempers

In 2011 is heeft de Examenkamer in samenwerking met de recherche gewerkt aan het kunnen opsporen van een al langere tijd durende examenfraude waarbij op ingenieuze wijze werd gefraudeerd. Met gebruikmaking van camera’s, microfoons, een geprepareerd whiteboard en zend- en ontvangstapparatuur werden extra betalende kandidaten geïnformeerd over de juiste antwoorden bij mc-vragen. Het heeft tot mei 2014 geduurd voor deze fraudeurs – een directeur van een opleidingsinstituut en een examinator - zich voor de rechtbank moesten verantwoorden. Op 6 mei jl. hoorden zij het Openbaar Ministerie in de rechtbank Den Haag straffen eisen in de orde van respectievelijk 8 en 2 maanden celstraf.

Op 16 mei kwam de rechter tot een uitspraak: De rechter achtte voor de examinator valsheid in geschrifte en het vervalsen van een examen bewezen. Maar niet alles uit de aanklacht kon voldoende bewezen worden. Omdat de uitspraak echter zo lang op zich heeft laten wachten en de examinator derhalve zolang in onzekerheid heeft moeten leven is hem een taakstraf van 24 uur opgelegd. De directeur van het opleidingsinstituut, alwaar alles plaatsvond, werd veroordeeld voor drie strafbare feiten waaronder medeplichtigheid en valsheid in geschrifte. Het uitgeven van valse certificaten is hem zwaar aangerekend. De eis van 8 maanden werd gezien het serieuze karakter van deze zaak en persoonlijke omstandigheden van de dader door de rechter verzwaard: er volgde een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Met deze uitspraak moet voorkomen worden dat de persoon in kwestie opnieuw in herhaling vervalt.


Duidelijk is hiermee dat examenfraude zeker in relatie tot de beroepspraktijk maatschappelijk niet geaccepteerd wordt en dat er nu eindelijk ook echte straffen worden uitgedeeld. Iets dat we in de examenwereld nog weinig zien. Een opdracht die we ons zelf stellen is om fraude indien mogelijk te voorkomen, waar mogelijk te beperken en feitelijk de pakkans te vergroten.

Met het toezicht van de Examenkamer werken we aan een kwaliteitsverbetering van de examens en de examinering. Onderdeel daarvan is dat iedere keer weer de vraag gesteld wordt of de samenleving vertrouwen kan hebben in de kwaliteit van de examens en de examinering en in het feit of de kandidaat die het diploma behaalt ook werkelijk over de individuele kennis kunde en vaardigheden beschikt.
Cruciaal is dat het examineringsproces goed geborgd wordt uitgevoerd. Dat dit geen mechanisch proces is blijkt uit het feit dat na de hiervoor verdeelde fraudeurs er nog enkele anderen uit fraudezaken uit 2013 en 2014 op hun berechting wachten. Zij hebben daarentegen weer op geheel andere wijze gefraudeerd. Naast examenfraude die met door de Examenkamer ontwikkelde dataforensics in 2013 inzichtelijk is gemaakt, is er in 2014 sprake geweest van het oplossen van een examenfraude uitgevoerd op basis van identiteitsfraude. Daarvoor was er in 2009 sprake van een grootschalige diploma- en certificaatfraude.

Met het aanpassen van examentechnieken worden weer nieuwe fraudevormen bedacht. Het is een voortdurende uitdaging om enerzijds de examinering fraudebestendig te maken en anderzijds nieuwe fraudevormen op te sporen. Het zal een continue proces blijven. Het is te hopen dat met het feitelijk straffen van fraudeurs het bedrijfsleven beschermd kan worden en mensen bewust te maken van risico’s. Het is van belang dat men twee keer nadenkt alvorens men fraudeert.
Helaas krijgen fraudeurs eerder de aandacht in de media dan hardwerkende en integer functionerende examenorganisaties. Gelukkig kunnen we vanuit het toezicht bevestigen dat meer dan 98% van de examens goed wordt uitgevoerd.

 

STIBEX