Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Identiteitscontrole een onderschat deel van het examenproces

Recentelijk is ons gebleken dat ook bij organisaties die op professionele wijze examens
afnemen (zowel in het formele onderwijs als bij non-formele kwalificatietrajecten),
identiteitscontrole een sterk ondergeschoven deel van het examenproces blijkt te zijn, met
alle gevolgen van dien. Zeker bij examens met een hoog afbreukrisico is dat
onaanvaardbaar.

Uitgangspunt bij het afnemen van examens is dat onomstotelijk dient vast te staan dat de
juiste persoon aan het examen deelneemt op basis waarvan bij een met goed gevolg
afleggen van het examen een diploma op naam wordt afgegeven.

Dat iemand een geldig legitimatiebewijs bij zich dient te hebben en moet tonen, daar kijkt
niemand meer van op. Maar dat er zeker bij examens misbruik van wordt gemaakt lijkt
nauwelijks geloofwaardig. Toch hebben recente onderzoeken en praktijkervaring duidelijk
gemaakt dat een juiste, zorgvuldige identiteitscontrole geen overbodige luxe is.

Lees het gehele artikel:

 

VAMEX