Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Toezicht op examinering onderhoudskundigen vastgoed

sertum

Sertum, het instituut voor onderhoudskundigen vastgoed heeft de Examenkamer
gevraagd het toezicht op een deugdelijke examinering te houden bedoeld voor de
certificaten van de COMOG onderhoudskundigen Vastgoed. COMOG staat voor
Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed.

Sertum is een kennis- en kwaliteitsplatform voor de professional die zich richt op
het in standhouden van vastgoed. Zij beheren verschillende registers van gecertificeerde
vakmensen in dit kader. De werkzaamheden van Sertum worden uitgevoerd onder
toezicht van een onafhankelijke Waarborgcommissie. De inhoud van de examens
wordt getoetst door het onderzoeksinstituut TNO. De examens hebben betrekking op
een kwaliteitsbeleid dat gericht is op het beheer en het onderhoud van het onroerend
goed, de kwaliteit van de advisering, alsmede producten en diensten die in het kader
van het beheer en het onderhoud relevant zijn. COMOG is bedoeld voor gebruikers dan
wel eigenaren van onroerend goed, adviesbureaus, architecten, aannemers en de
bouwmiddelen industrie. Voor de toekomst wordt voorzien dat de bouwvraag verschuift
van nieuwbouw naar werkzaamheden in de bestaande voorraad onroerend goed. 

SVH