Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Fraude bij computerexamen in Oostenrijk

computerBij een Oostenrijkse autorijschool zijn in augustus 2012 tenminste drie gevallen bekend geworden waarbij het theorie-examen dat per computer werd afgelegd, door besturing van de computer op afstand werd ingevuld. De computermuis zou halverwege het examen, als ware het een toverhand, de juiste antwoorden hebben aangeklikt. Voorafgaande aan het examen zou klaarblijkelijk toegang tot de computer verkregen zijn, waarna het apparaat zodanig gemanipuleerd is dat besturing van de computer vanaf afstand door een andere betrokkene mogelijk werd.
Bron: http://www.krone.at/Nachrichten/Wien_Fuehrerschein-Schummel_via_PC-Zauberhand-Betrug_bei_Pruefungen-Story-330472

 

VLM