Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Verlenging aanwijzing Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie EVC

De aanwijzing van de Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie van EVC is door de Stichting van de Arbeid met twee jaar verlengd tot 1 januari 2023. Dit besluit volgt nadat er door de convenantpartners (Stichting van de Arbeid, Ministerie van OCW, SZW en EZK) is besloten het vijfjarige convenant, dat is verlopen per 1 januari 2021, ongewijzigd met maximaal twee jaar te verlengen tot
1 januari 2023.

svh2