Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Veilig thuis examineren bestaat, maar niet op grote schaal

Het zijn bizarre tijden met het Coronavirus. Gekluisterd aan huis, veilige afstand bewaren, geen samenkomsten met meer dan 3 personen. Het zijn allemaal maatregelen en omstandigheden die mensen en organisaties bijzonder op de proef stellen. Maar het zijn ook tijden waarin creativiteit aangewakkerd wordt. En digitale technieken staan ons hierbij natuurlijk ten dienste.

Maakt het afnemen van examens via de computer het dan ook mogelijk om thuis het examen veilig af te leggen?

Weliswaar veilig voor de kandidaat die zo niet in contact hoeft te komen met andere kandidaten, de surveillant en de gecommitteerde. Maar het is niet veilig voor de examenvragen en de itembank. En dat is het belangrijkste bezit van de exameninstellingen. Zelfs het meekijken via de webcam en het beluisteren van de opnames voorkomt niet dat examenvragen die op het beeldscherm verschijnen, opgenomen kunnen worden op beeld. En indien vragen voorgelezen worden zijn geluidsopnames eenvoudig te maken via de mobiele telefoon.

Naast het feit dat de examenkandidaat op inventieve wijze geholpen kan worden bij het afleggen van het examen is het examenmateriaal niet te beveiligen. En dat betekent dat examenvragen bekend worden bij het grotere publiek en dan geen toetsende waarde meer hebben. Het is dan ook om die reden dat professionele exameninstellingen dit afbreukrisico serieus moeten nemen om hun eigendom te beveiligen. Het geheimhouden van examenvragen heeft tot doel dat het meervoudig kan worden ingezet. En dat is in een tijd waarin er flexibel geëxamineerd wordt (24/7/365) van cruciaal belang. We willen toch niet terug naar de tijd waarin twee keer per jaar een examen werd aangeboden in grote hallen. Een examen of itembank die openbaar is geworden moet vervangen worden en dat vergt enorme investeringen in tijd en geld van exameninstellingen.

Kan er dan helemaal niet geëxamineerd worden in deze tijd waarin veel mensen thuis zijn en bedrijven juist hun medewerkers iets willen laten doen?

Jawel, het is mogelijk met gebruikmaking van diezelfde digitale mogelijkheden om interactieve examens af te nemen. Hiermee worden assessments, mondelinge examens en ook wel verschillende praktijkexamens bedoeld.

Ook het werken aan portfolio’s voor EVC-procedures is in deze periode natuurlijk mogelijk. En ook daar helpt diezelfde digitale techniek u en de exameninstellingen en erkende EVC-Aanbieders.

Mocht u als exameninstelling hieromtrent vragen hebben, neem dan gerust contact op. We helpen u graag bij het maken van de juiste afwegingen en het inventariseren van de mogelijkheden.

VAMEX