Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Wat verandert er met betrekking tot EVC

Wat verandert er met betrekking tot EVC?
Het huidige EVC-stelsel verandert per 1 januari 2016. Er zal sprake zijn van een valideringssysteem waarin twee routes functioneel zijn voor het erkennen van eerder verworven competenties:
de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. In beide routes worden de ervaringen van mensen in kaart gebracht en gewaardeerd.
De rol van de overheid verandert en de rol van het huidige Kenniscentrum EVC wordt door twee andere instellingen opgepakt.

Afbouw regierol overheid
Het ministerie van OCW heeft een algehele regierol in het huidige EVC-stelsel. Dat gaat veranderen. De huidige verantwoordelijkheid van OCW voor de erkenning van EVC-aanbieders wordt afgebouwd: 30 juni 2016 is de laatste datum waarop OCW aan EVC aanbieders nog een EVC-verklaring afgeeft voor de duur van 18 maanden. Het overzicht van erkende EVC-aanbieders blijft tot en met 31 december 2017 van toepassing. Vanaf 1 juli 2016 voegt OCW aan dit overzicht geen nieuwe erkenningen of verlengingen meer toe.

Voor Ervaringscertificaten uitgegeven binnen de erkenningen die opgenomen zijn in het overzicht van OCW zijn er voor wat betreft de kosten van de EVC procedure fiscale faciliteiten voor werkgevers en individuen.

Per 1 januari 2016 vervallen de taken en de overheidssubsidie van het Kenniscentrum EVC.
De taken van het Kenniscentrum EVC worden dan door twee partijen overgenomen: de Stichting Examenkamer die de uitvoeringsorganisatie is van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute en het Servicepunt examinering mbo voor de onderwijsroute.

Arbeidsmarktroute
De arbeidsmarktroute is bedoeld voor werknemers of werkzoekenden om hun inmiddels verder ontwikkelde kennis en vaardigheden uit het non-formele en informele leren in kaart te laten brengen via een EVC-procedure uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder. Dit traject en deze werkwijze is overeenkomstig het systeem zoals we dat al meerdere jaren kennen. Aan het einde van de EVC-procedure wordt een ervaringscertificaat opgesteld. Met dit document kan een werknemer aan een (toekomstige) werkgever laten zien over welke kennis, vaardigheden en competenties hij/zij beschikt.

Onderwijsroute
In de onderwijsroute onderzoekt de school of volwassenen die een mbo-diploma willen behalen, of zij vrijstelling kunnen krijgen van onderwijs of examinering op basis van kennis en ervaring die zij door werk of studie elders hebben opgedaan. Door deze aankomende studenten vrijstellingen te geven kan het opleidingstraject verkort worden en kunnen zij door een maatwerktraject sneller hun mbo-diploma behalen.

Verbinding
Tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute blijft een verbinding mogelijk. Als een werknemer bijvoorbeeld in de arbeidsmarktroute zijn kennis en kunde heeft laten vastleggen in een ervaringscertificaat en op een later moment alsnog besluit een mbo-diploma te willen behalen, dan kan de school op basis van het ervaringscertificaat vrijstellingen verlenen voor onderwijs of examens.

Nationaal Kenniscentrum EVC zorgt voor EVC t.b.v. de arbeidsmarktroute
Binnen de arbeidsmarktroute wordt de Stichting Examenkamer de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de kwaliteitsborging van de ervaringscertificaten. De sociale partners hebben de Stichting Examenkamer hiervoor aangewezen. Doelstelling is om de kwaliteit van de EVC procedures te borgen en om het civiel effect van het Ervaringscertificaat te bevorderen. Hiertoe wordt een register voor Ervaringscertificaten ingericht waarin kandidaten kunnen worden geregistreerd die beschikken over een Ervaringscertificaat dat is uitgegeven door een erkende EVC-aanbieder op basis van CREBO, CROHO of erkende branchestandaarden.
Het Nationaal Kenniscentrum EVC hanteert voor opname van Ervaringscertificaten in het register de door OCW aangewezen erkende EVC aanbieders. Daarnaast zullen nieuwe aanwijzingen als erkende EVC aanbieder kunnen worden aangevraagd. Hiervoor zal een procedure van kracht zijn via een bij het Nationaal Kenniscentrum EVC geregistreerde en dus erkende Beoordelende Organisatie.

http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/

Servicepunt examinering mbo ondersteunt scholen bij onderwijsroute
Vanaf 1 januari 2016 ondersteunt het Servicepunt examinering mbo, in opdracht van OCW, voor twee jaar scholen op het gebied van de validering van leerresultaten binnen het onderwijs. Denk hierbij aan onderwerpen als EVC-procedures en EVC-methodieken, andere valideringsinstrumenten, het vertalen van de resultaten van validering naar het verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en/of examinering en naar maatwerktrajecten. Het servicepunt geeft voorlichting over validering, stimuleert goede voorbeelden en faciliteert kennisdeling.

Meer informatie:
Nationaal Kenniscentrum EVC: 055 – 5767626 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marleen van de Wiel (Servicepunt examinering mbo): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pia Deveneijns (MBO Raad): 0348-75 35 20 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.examineringmbo.nl: de komende maanden verschijnt hier meer informatie over de activiteiten van het servicepunt.

SPO