Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Brief Tweede Kamer der Staten Generaal inzake Leven Lang Leren

Op 31 oktober jl. Is door het Kabinet een brief over het ‘Leven Lang Leren’ aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de plannen voor de toekomst kenbaar worden gemaakt. De Stichting Examenkamer heeft bijgaande reactie opgesteld en de Voorzitter van de Tweede Kamer gevraagd ten behoeve van het Algemeen Overleg bijgaande reactie in de discussie en standpuntbepaling mee te nemen. Lees meer in de onderstaande bijlage.

VAMEX