Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Toezicht REVI examens en examinering

De Stichting Examenkamer zal namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het toezicht houden op een harmonisering van de examens en de harmonisatie van de op een juiste wijze uitgevoerde examinering die hoort bij de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten. Op 22 mei jl. is hiertoe door het Ministerie de opdracht ondertekend waarbij is aangegeven dat door de examinering te uniformeren en onder toezicht te brengen van de Stichting Examenkamer nu dan invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de beleidsregels. Daarbij gaat het erom dat medewerkers van de betrokken partners (Nederlandse Vereniging voor Bergingsspecialisten –VBS -, ANWB en Rijkswaterstaat, kennis moeten hebben van de te nemen veiligheidsmaatregelen.


De conventantpartners zullen ook met andere instanties die hulp verlenen bij incidenten die plaatsvinden op wegen, gesprekken organiseren om te zien hoe de examinering van ook die medewerkers onder het toezicht kan worden gebracht.

VAMEX