Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Bestuurswijziging

Op 25 augustus jl. is afscheid genomen van Hans Vroon als vertegenwoordiger van de vakcentrale MHP. Het bestuur en de directie waren zeer ingenomen met de door hem ingebrachte expertise, inzet en betrokkenheid in de afgelopen 8 jaar. Hij wordt opgevolgd door Drs. Eddy R. Haket, bestuurder bij de vakcentrale MHP. Hij is econoom en onder meer plaatsvervangend lid van de SER en bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. (Zie voor meer informatie de bestuurspagina);

Eerder dit jaar hebben we afscheid genomen van het bestuurslid Drs. Harry C.W. Gundlach die zich jaren voor de Examenkamer heeft ingezet als expert op het gebied van certificatie en accreditatie. Bestuur en directie hebben zijn expertise, inzet en betrokkenheid zeer gewaardeerd. Tot het bestuur van de Examenkamer is toegetreden Prof. Dr Ir Teun W. Hardjono. Hij startte zijn carrière bij Berenschot en is sinds 1997 hoogleraar kwaliteitsmanagement en certificatie aan de RSM Erasmus University in Rotterdam, vanwege de Raad voor Accreditatie. Daarnaast vervult hij diverse andere functies o.a. het voorzitterschap van de stichting SqEME® en is hij auteur van verschillende boeken. (zie voor meer informatie de bestuurspagina).

IBKI revi