Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Bestuurswijziging

Op 25 augustus jl. is afscheid genomen van Hans Vroon als vertegenwoordiger van de vakcentrale MHP. Het bestuur en de directie waren zeer ingenomen met de door hem ingebrachte expertise, inzet en betrokkenheid in de afgelopen 8 jaar. Hij wordt opgevolgd door Drs. Eddy R. Haket, bestuurder bij de vakcentrale MHP. Hij is econoom en onder meer plaatsvervangend lid van de SER en bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. (Zie voor meer informatie de bestuurspagina);

Eerder dit jaar hebben we afscheid genomen van het bestuurslid Drs. Harry C.W. Gundlach die zich jaren voor de Examenkamer heeft ingezet als expert op het gebied van certificatie en accreditatie. Bestuur en directie hebben zijn expertise, inzet en betrokkenheid zeer gewaardeerd. Tot het bestuur van de Examenkamer is toegetreden Prof. Dr Ir Teun W. Hardjono. Hij startte zijn carrière bij Berenschot en is sinds 1997 hoogleraar kwaliteitsmanagement en certificatie aan de RSM Erasmus University in Rotterdam, vanwege de Raad voor Accreditatie. Daarnaast vervult hij diverse andere functies o.a. het voorzitterschap van de stichting SqEME® en is hij auteur van verschillende boeken. (zie voor meer informatie de bestuurspagina).

De Examenkamer waarschuwt voor 1.600 SCC persoonscertificaten

warningDe Examenkamer waarschuwt voor 1.600 SCC persoonscertificaten (Duitse veiligheidscertificaten) die ten gevolge van een examenfraude in omloop zijn. Gezien het feit dat op basis van deze certificaten mensen in een hoog risicovolle omgeving te werk gesteld kunnen worden ziet de Examenkamer zich genoodzaakt hier melding van te maken. De betreffende certificaten hebben in principe een geldigheidsduur van 10 jaar.

Op basis van beschikbaar gekomen informatie uit een lopend strafdossier is bekend dat er fraude heeft plaatsgevonden met de SCC examinering die tussen 10 september 2008  en 1 mei 2009 heeft plaatsgevonden in Nederland met vermelding van de examenlocaties Den Haag (’s-Gravenhage) of Houten.

EPML