Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Oproep aan Minister Bussemaker

Uw oproep in de krant om leraren bij te scholen tegen examenfraude is ons uit het hart gegrepen. Maar er is meer nodig: bundel de expertise op het gebied van de identificering en bestrijding van examenfraude door de opzet en inzet van een in te richten “Examenautoriteit”. Wij lichten dit graag toe met deze brief/notitie.
Lees verder :

 

Als een rechter al niet te vertrouwen is, wie dan nog wel?

Omwille van het feit dat hij de nog af te nemen herkansingsexamens aan rechtenstudenten
aangeboden heeft in ruil voor geld en seks, is een 48 jarige voormalige kantonrechter L door
de rechtbank te Lüneburg tot vijf jaar celstraf veroordeeld. Resultaat: een sterk geschaad
vertrouwen in de examens en een enorme deuk in het imago van de beroepsethiek van
juristen en de rechterlijke macht.

Lees meer:

ANWB revi