Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Privacyregeling

De Stichting Examenkamer is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) onder de volgende nummers:

  • M1564583 – Aanmeldgegevens Examenkandidaten  
  • M1564595 – Behandeling beroepschriften
  • M1564602 – Register gediplomeere REVI examen

De Stichting Examenkamer werkt volgens de wettelijke privacy-bepalingen en heeft met leveranciers van ict-diensten voor zover dat betrekking heeft op of raakvlakken heeft met het kennis kunnen nemen van of wijzigingen kunnen aanbrengen in persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst afgesloten.  

FFP