Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Quotes

Stichting Examenkamer - Kwaliteit door onafhankelijkheid: Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.

Fraude

Privacyregeling

De Stichting Examenkamer is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) onder de volgende nummers:

  • M1564583 – Aanmeldgegevens Examenkandidaten  
  • M1564595 – Behandeling beroepschriften
  • M1564602 – Register gediplomeere REVI examen

De Stichting Examenkamer werkt volgens de wettelijke privacy-bepalingen en heeft met leveranciers van ict-diensten voor zover dat betrekking heeft op of raakvlakken heeft met het kennis kunnen nemen van of wijzigingen kunnen aanbrengen in persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst afgesloten.  

ANWB revi