Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Quotes

Stichting Examenkamer - Kwaliteit door onafhankelijkheid: Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.

Fraude

Onwenselijke suggestie

  • Examenburo Excent geeft de indruk op hun website te fungeren als een erkend VCA examenbureau, hetgeen niet het geval is. De verwijzing op hun website naar de Stichting Examenkamer wordt oneigenlijk gebruikt. Wij hebben Examenburo Excent dringend verzocht de verwijzing naar de Stichting Examenkamer te verwijderen.
scev