Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

robWe zijn allemaal diep geraakt door het bericht inzake het geheel onverwacht overlijden van Rob Tieman op zondag 24 oktober jl. Als gecommitteerde voerde hij in de afgelopen jaren namens de Stichting Examenkamer het toezicht uit bij verschillende soorten examens. Hij was een warm, medelevend en zeer betrokken mens, voor wie niets te veel was. Geïnspireerd door zijn praktijkervaring ging hij vakinhoudelijke discussies niet uit de weg. Bevlogen voor het onderwerp examinering was hij graag volop actief. Dat alles maakt het onwerkelijk dat we hem zo niet meer zullen meemaken.

Het bestuur, de bureauorganisatie en collega gecommitteerden en auditoren wensen de familie alle sterkte toe voor de komende tijd. 

kenwerk