Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Quotes

Stichting Examenkamer - Kwaliteit door onafhankelijkheid: Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.

Fraude

nvbi 
WEBSITE
http://www.nvbi.nl/
INFORMATIE
De NVBI heeft een onafhankelijk examenbureau dat examens NVBI afneemt op post-academisch niveau voor de makelaar in hard- en software. Aan de hand van het profiel is een body of knowledge opgesteld die de basis vormt voor de examens op het raakvlak van de vakgebieden bedrijfskunde/bedrijfseconomie, informatica en recht.

Erkende diploma's:

  • Vakbekwaamheidstoets NVBI

 

 

 

VAMEX